Om oss

FLER. AS ble etablert i 2021 av Linn Flesjå og Siri Drivdal. To gode kollegaer som vil sette sitt preg på leveranser og egen arbeidsplass. Et godt psykososialt arbeidsmiljø gjenspeiler seg i kvaliteten av arbeidet vi legger ned i møte med våre kunder og kandidater. Vi har opparbeidet oss et bredt nettverk i løpet av våre 30 år innen rekruttering og bemanning. Kompetansen vi besitter er variert og allsidig, da vi har spisset oss innen ulike fagfelt, og hatt flere roller gjennom årenes løp.

For oss som jobber i FLER. er det viktig at de vi møter på vår vei blir respektert, sett og hørt.

Vi skal være kjent som kvalitetsleverandør, oppfylle alle relevante krav fra myndigheter og kunder samt jobbe i tråd med våre verdier.

fler logo

Våre Verdier

Ærlighet

Troverdighet

Respekt

Integritet

Ærlig kommunikasjon er en forutsetning for et godt samarbeid. Vi setter oss inn i faktisk behov, kortsiktig og langsiktig, hvor en god dialog er viktig når et felles mål skal nåes.

Gjennom ærlighet skapes troverdighet, hvor du som vår samarbeidspartner skal være trygg på at vi ser helheten og forstår virksomheten og deres ansatte.

Vi verdsetter respekt for mennesket og har høy grad av integritet i arbeidet vi utfører.

«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess»

– Henry Ford