Om oss

Vi ønsker å være kjent som en kvalitetsleverandør som oppfyller alle relevante krav fra myndighetene og kunder, samt jobbe i tråd med våre verdier til enhver tid. Det er viktig for oss i FLER. at de menneskene vi møter på veien blir respektert, sett og hørt.

Rekruttering og utleie

FLER. AS ble etablert i 2021 av Linn Flesjå og Siri Drivdal –  To gode kollegaer som vil sette sitt preg på leveranser fra vår egen arbeidsplass. Vi mener at et godt psykososialt arbeidsmiljø gjenspeiler seg i kvaliteten av arbeidet vi legger ned i møte med våre kunder og kandidater.

«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess» – Henry Ford

Vi har opparbeidet oss et bredt nettverk i løpet av våre 30 års erfaring innen rekruttering og bemanningsbransjen. Kompetansen vi besitter er variert og allsidig, da vi har spisset oss innen ulike fagfelt og har hatt flere roller gjennom årenes løp.

Våre Verdier

Ærlighet

Troverdighet

Respekt

Integritet

Ærlig kommunikasjon er en forutsetning for et godt samarbeid. Vi setter oss inn i faktisk behov, kortsiktig og langsiktig, hvor en god dialog er viktig når et felles mål skal nås.

Gjennom ærlighet skapes troverdighet, hvor du som vår samarbeidspartner skal være trygg på at vi ser helheten og forstår virksomheten og deres ansatte.

Vi verdsetter respekt for mennesket og har høy grad av integritet i arbeidet vi utfører.