Rekruttering og utleie

FLER. jobber for deg!

Er du i vekst og trenger FLER. ?

Strekker ikke tiden din til?

Har du erfart hvor kostbart det kan være med en feilansettelse?

«People buy from people they trust»

Det finnes mange grunner til å vurdere en ekstern samarbeidspartner. Strukturerte og grundige arbeidsmetoder gir en meget høy treffprosent på kandidater.

FLER. skreddersyr løsninger for deg, som dekker dine ønsker og behov.

Rekruttering og nyansettelse

Vi bistår deg med å finne brikken som mangler. En solid jobbanalyse utarbeidet i fellesskap er essensielt for å lykkes i rekrutteringsprosessen.

Bemanning og utleie

Innleie av personell med riktig kompetanse i forbindelse med permisjoner, sykefravær, prosjektarbeid, sesongarbeid og lignende.

Vårt mål er å skape langsiktige relasjoner hos våre kunder, og for å nå målet skal følgende verdier kjennetegne oss som leverandør; integritet, ærlighet, troverdighet og respekt.

Slik rekrutterer vi

1. Jobbanalyse

En jobbanalyse er selve grunnlaget i vår rekrutteringsprosess, og er en detaljert og systematisk kravspesifikasjon hvor en definerer kompetansekrav og kvalifikasjoner.

2. Kandidatsøk

Med utgangspunkt i jobbanalysen utformes en utlysningstekst etterfulgt av en screening, annonsering i utvalgte kanaler og rekrutteringskampanjer i sosiale medier.

3. Søknadsvurdering

Vi vurderer alle søkere og kartlegger de best kvalifiserte kandidatene ved bruk av strukturerte arbeidsmetoder som intervju, bakgrunnsjekk, referansesamtaler og eventuelle tester.

4. Utvelgelse

Her beskriver vi hvordan vi vurderer alle søkere opp mot kravene i stillingsbeskrivelsen.