Rekruttering og utleie

FLER. jobber for deg!

Er du i vekst og trenger FLER. ? Strekker ikke tiden din til? Har du erfart hvor kostbart det kan være med en feilansettelse?

«People buy from people they trust»

Det finnes mange grunner til å vurdere en ekstern samarbeidspartner. Strukturerte og grundige arbeidsmetoder gir en meget høy treffprosent på kandidater.

FLER. skreddersyr løsninger for deg, som dekker dine ønsker og behov.

Våre tjenester:

Rekruttering/nyansettelse; vi bistår deg med å finne brikken som mangler. En solid jobbanalyse utarbeidet i fellesskap er essensielt for å lykkes i rekrutteringsprosessen.

Bemanning/utleie; innleie av personell med riktig kompetanse i forbindelse med permisjoner, sykefravær, prosjektarbeid, sesongarbeid og lignende.

Vårt mål er å skape langsiktige relasjoner hos våre kunder, og for å nå målet skal følgende verdier kjennetegne oss som leverandør; integritet, ærlighet, troverdighet og respekt.

Slik rekrutterer vi

1

Jobbanalyse

En jobbanalyse er selve grunnlaget i vår rekrutteringsprosess, og er en detaljert og systematisk kravspesifikasjon hvor en definerer kompetansekrav og kvalifikasjoner. 

2

Kandidatsøk

Med utgangspunkt i jobbanalysen utformes en utlysningstekst etterfulgt av en screening, annonsering i utvalgte kanaler og rekrutteringskampanjer i sosiale medier.

3

Søknadsvurdering

Vi vurderer alle søkere og kartlegger de best kvalifiserte kandidatene ved bruk av strukturerte arbeidsmetoder som intervju, bakgrunnsjekk, referansesamtaler og eventuelle tester.

4

Utvelgelse

Her beskriver vi hvordan vi vurderer alle søkere opp mot kravene i stillingsbeskrivelsen.