Rekruttering

Er du i vekst og trenger FLER.? Strekker ikke tiden din til? Har du erfart hvor kostbart det kan være med en feilansettelse?

Det finnes flere grunner til å vurdere en ekstern samarbeidspartner. Strukturerte og grundige arbeidsmetoder gir en meget høy treffprosent på kandidater.

FLER. bistår deg med å finne brikken som mangler. En solid jobbanalyse utarbeidet i fellesskap er essensielt for å lykkes i rekrutteringsprosessen.

Bemanning

Innleie av personell med riktig kompetanse i forbindelse med permisjoner, sykefravær, prosjektarbeid, sesongarbeid og lignende.

Vi har en dynamisk base av kandidater innen ulike disipliner. Vårt mål er å finne rett kandidat til deres behov innen gitt tidsramme.